ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับการศึกษาเท่านั้น

  ข่าวและประกาศของเว็บ


  Course categories


  Available courses

  รหัสวิชา 20128-2103 งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา

  รหัสวิชา 20128-2103 งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา

  คำอธิบายรายวิชา 

            ปฎิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา การปรับปรุงสมถรรนะของเครื่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกกรณ์ภายใน จอภาพแสดงผล อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า การจัดห้องบริการ การรับ-ส่งมอบ ประมาณราคาและตรวจสอบคุณภาพ